nine + 9 =

Przyjaciele GSD

     Towarzystwo Przyjaciół GSD

 

Film dla naszych przyjaciół zaprezentowany podczas Dnia Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego

 

 

Modlitwa Przyjaciela

Panie Jezu Chryste, polecam Ci Gdańskie Seminarium Duchowne, wszystkich, którzy tę wspólnotę stanowią: księdza Arcybiskupa, wychowawców, wykładowców, pracowników, a szczególnie kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Proszę Cię Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty.

Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz. Spraw, by wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Mistyczne Ciało – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego serca oraz ducha służby na miarę wyzwań naszych czasów.

Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami.

 

e-mail: przyjacielegsd@gsd.gda.pl

 

Statut Stowarzyszenia

Preambuła

Towarzystwo Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego zostaje powołane przez Arcybiskupa Gdańskiego i posiada status kościelno-prawny. Celem Towarzystwa jest zapewnienie koniecznego wsparcia duchowego kapłanom archidiecezji gdańskiej i Gdańskiemu Seminarium Duchownemu. Członkowie Towarzystwa winni troszczyć się o powołania kapłańskie, wspierać modlitwą GSD i rozwijać w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej instytucji.
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego.
§ 2. Członkami stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, a także cudzoziemcy mieszkający w Polsce lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia do Towarzystwa jest złożenie deklaracji (można to uczynić drogą listowną lub elektroniczną) o podjętym zobowiązaniu duchowym.
§ 3. Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z Biskupem Diecezjalnym w Archidiecezji Gdańskiej.
§ 4. Towarzystwo realizuje swoje cele przez działania wspierające kapłanów oraz tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa w Gdańskim Seminarium Duchownym, szczególnie przez:
a) Stałą modlitwę.
b) Zjednywanie członków dla Towarzystwa.
c) Organizowanie i prowadzenie spotkań, dni skupienia, pielgrzymek itp.
d) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.
e) Wsparcie materialne Gdańskiego Seminarium Duchownego
§ 5. Działalność Towarzystwa koordynuje Ksiądz Opiekun mianowany przez Metropolitę Gdańskiego spośród Zarządu GSD.
§ 6. Towarzystwo tworzą indywidualni członkowie, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu. Zaleca się jednakże organizowanie Kół Towarzystwa Przyjaciół GSD w parafiach Archidiecezji Gdańskiej.
§ 7. Działalność Koła winna się zaznaczać szczególnie podczas: Godziny świętej w I czwartek miesiąca, i soboty miesiąca, Tygodnia Modlitw o powołania oraz Parafialnej Niedzieli Powołań.
§ 8. Koło organizuje okresowe pielgrzymki do Sanktuariów Archidiecezji Gdańskiej lub innych w intencji powołań..
§ 9. Wspólnota seminaryjna w Gdańsku pamięta w modlitwach o wszystkich żywych i zmarłych członkach Towarzystwa a także przynajmniej jeden raz w miesiącu sprawuje w ich intencji Mszę św.
§ 10. Każdego roku Gdańskie Seminarium Duchowne zaprasza członków Towarzystwa do wspólnej modlitwy i na spotkanie z przełożonymi i alumnami Seminarium a także utrzymuje z nimi stały kontakt korespondencyjny.

 

Poniżej do pobrania (po kliknięciu) deklaracja zgłoszeniowa wstąpienia do Towarzystwa Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie deklaracji na adres Gdańskiego Seminarium Duchownego z dopiskiem na kopercie: Towarzystwo Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego.