10 − 8 =

Początek sesji egzaminacyjnej 24 stycznia 2018