15 + 9 =

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 17 czerwca 2018