17 + seventeen =

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 17 czerwca 2018