4 × 4 =

Ogólnopolska pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę 17 kwietnia 2018