3 × two =

10. rocznica ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity do Archikatedry 26 kwietnia 2018