11 + 15 =

10. rocznica ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity do Archikatedry 22 kwietnia 2018