three × 2 =

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 201831 maja 2018