9 − 4 =

XXI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce17 stycznia 2018