16 − 10 =

Poświęcenie Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny16 grudnia 2017