11 − six =

12. rocznica święceń kapłańskich Księdza Prorektora7 czerwca 2018